Ecologie is Economie!

Ecology is economy
(Press Release by KIDV (Knowledge Institue for Sustainable Packaging). This article will be soon published here in the English Language).

7 augustus 2017

Voor Jan Driessens kent het verpakkingsdossier weinig geheimen; een groot deel van zijn werkzame leven heeft hij aan verpakkingen gewijd. Dat de oud-president van Ball Packaging Europe deze zomer afscheid heeft genomen van het KIDV-bestuur, betekent geenszins dat hij de verpakkingswereld vaarwel zegt. Op bijna pensioengerechtigde leeftijd begint hij nog een nieuw bedrijf, in lichtgewicht metalen flessen.

Wat heeft u met duurzaam verpakken?

“Al sinds 1987 werk ik in de verpakkingsindustrie. ‘Duurzaam’ was toen nog geen ingeburgerd begrip. Wel werd er al gesproken over LCA’s (levenscyclusanalyse) en milieubelasting. Vanaf Convenant Verpakkingen I ben ik betrokken bij het verpakkingsdebat. Ik heb altijd in commissies gezeten van onder andere CEN en ISO om te praten over standaardisatie. Wat kan er beter aan verpakkingen, met die vraag heb ik me veel beziggehouden.

Bedrijven hebben altijd al gewerkt aan het lichter maken van verpakkingen, omdat dat interessant is vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. Ecologie is economie, zeg ik altijd. Reduceren heeft altijd bovenaan de agenda gestaan bij bedrijven, maar ze hebben het nooit als milieuprestatie gepresenteerd. Sinds de politiek zich met het onderwerp is gaan bemoeien, zijn bedrijven zich er bewust van geworden dat ze vernieuwingen wel op die manier kunnen uitdragen.”

Hoe bent u bij het KIDV terechtgekomen?

“Vanwege mijn ervaring en bagage ben ik door de FNLI gevraagd om zitting te nemen in het KIDV-bestuur. Ik was ook betrokken bij het opstellen van de eerste en tweede Raamovereenkomst Verpakkingen. Ik ben van mening dat er nuchtere beslissingen genomen moeten worden om de politieke discussie en objectieve kennisbasis te voeden.“

Wat is volgens u de belangrijkste verdienste van het KIDV?

“Met de komst van het KIDV is er één unieke plek gecreëerd waar iedereen in de verpakkingsketen terecht kan, van verpakkingskundigen tot afvalverwerkers, en op het Meldpunt Verpakkingen ook consumenten. Het KIDV wordt in de markt gekend als platform waar kennis transparant bij elkaar wordt gebracht en objectief wordt gedeeld. De bestuursstructuur met drie partijen geeft het KIDV het waarmerk van onafhankelijkheid. Het is goed dat het KIDV een kennisinstituut is en geen beleidsinstituut. Het KIDV is niet sturend, blijft objectief, doet onderzoek en geeft aan wat de opties zijn. Het is aan de markt om daarmee aan de slag te gaan.”

Wat is de grootste uitdaging voor het KIDV de komende jaren?

“Het KIDV moet onafhankelijke kennis blijven leveren, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een circulariteitsindicator. Ook is het zaak dat Nederland voorop blijft lopen in de overgang naar een circulaire economie. Niet iedereen moet aan de haal gaan met regelgeving rondom circulair verpakken. Laat de markt het zelf uitzoeken, met kennis als belangrijke basis, dan komen we met z’n allen een stapje verder.”

Wat komt er na het KIDV nog op uw pad?

“Ik heb net een nieuw bedrijf opgericht, Helvetia Metal Bottle Company SA, dat zich bezighoudt met de productie van lichtgewicht, onbreekbare metalen flessen. Die passen als ‘permanent material’ goed in een circulaire economie. Deze flessen gaan zeker een plek krijgen in de verpakkingsmix, en één van de fabrieken komt in Nederland.”

Het KIDV is Jan Driessens zeer erkentelijk voor zijn inzet als bestuurslid.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s